Yağlı boya ressamlığında fırçadaki boyanın tuvale sürülüş biçimi...

Tuş,
Fransızca touche.
Yağlı boya ressamlığında fırçadaki boyanın tuvale sürülüş biçimi.

Diğer anlamları;
Piyano, org vb. müzik aletleriyle daktilo, hesap makinesi, bilgisayar ve telefon gibi makinelerde parmak vurulan yerlerin adı.
Eskrimde kılıcın ucunun karşı oyuncunun göğüs ve karın bölgesini koruyan özel giysinin bir bölümüne değmesi.
Güreşte oyun sırasında iki omzun aynı anda yere değmesiyle oluşan yenilgi.
Eş, yoldaş, yaşıt.
Tutsak, kul.
Hedef.
Tunç.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ