Sıvı ya da yarı katıların akıcılığını inceleyen bilim dalı...

Reoloji,
İngilizce: reology, rheology.
Reoloji, fiziğin bir dalıdır. 
Hem katı, hem de sıvı olan malzemelerin deformasyonu ve akışıyla ilgilenen bilimdir.
Rheo, akış anlamında olan yunanca rheos' tan gelir. Mantık veya kabaca bilim de diyebileceğimiz logos sözcüğü ile birleşince, bu kavram akış bilimi olarak ifade edilebilir.
Gıda maddelerinin akışkanlığını ve deformasyonunu inceleyen bilim dalı.
Sıvı ya da yarı katıların akıcılığını inceleyen bilim alanı.
Cisimlerin yük, şekil değiştirme ve zaman faktörleri altındaki davranışlarını inceleyen özel bir bilim daldır.
Fiziksel mekaniğin, yoğunlaşmış maddenin akışını inceleyen bilim dalı.
Maddenin akışını inceleyen bilim dalıdır.
Akış sadece sıvı maddelerin akışı olarak düşünülmemelidir, Çünkü maddelerin deformasyonu yani şekil değiştirmesi de bir akış işlemi olduğundan dolayı, bunlarda reoloji (rheology) adı altında incelenmektedir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ