Sözün başı, başlangıcı...

Ecelem,
Sözün başı, başlangıcı.
Antalya' nın Elmalı ilçesinin 
Gilevgi köyünde yöresel olarak kullanılan bir sözcük olup; Sözün başı, başlangıcı anlamındadır.
Antalya yöresinde halk dilinde, ecelem:
Sözün başı, başlangıcı.

Başlama, başlangıç ne demek:
Baş, Bidayet.
Dibace,
Ezeli,
İptida.
Kadim,
Medre, Mebde, Mukaddime.
Önsöz.
Start, 
Şüru, şuru.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ