Sınır kapılarında denetim ve gözetim işlerinin yapıldığı yer...

Gümrük,
Rüsumat,
Rumca: kumerki.
İngilizce: customs, customs authorities, customs house, customs office, duty.
Fransızca: douane, administration de la douane, bureau de la douane.
Latince: commercium.
Yunanca: kumerkion
Rusça: tamojna.
Rüsüm,
Gümrük idaresi.
Bir ülkeye giren veya bir ülkeden çıkan mal ve eşyadan alınan vergi veya resim.
Ülkeye girip çıkan malları kontrol etmek ve bu husustaki mevzuatı uygulamakla görevli devlet teşkilatı.
Bu verginin alınması işlemiyle uğraşan devlet kuruluşu, örgüt.
Sınır kapılarında denetim ve gözetim işlerinin yapıldığı yer.
Hudutlarda kurulan gümrük teşkilatının ismi.
Yabancı ülkelerden gelen ve yabancı ülkelere giden mal ve yolcular için yasalarla konulmuş yargıları uygulayan, ülkeye giriş ve çıkışta malın bağımlı olduğu gümrük vergisini alan örgüt.
Eşya ve kişilerin ülke sınırlarından giriş ve çıkışlarında denetimlerinin yapıldığı ve vergilerin tahakkuk ettirildiği kamu kuruluşu.
Malın yurda girişinde alınan gümrük vergisi.

Gümrük sözcüğünün yörelerimize göre diğer anlamları;
Ağzı ve sapı kırılmış testi.
Küçük kulaklı koyun, keçi.
Gümelek.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ