Isı yayımı...

İletim,
İletme işi.
Isı yayımı.
Kondüksiyon
Gönderim.
Nakiliyet, 
İngilizce: Conduction, 
Fransızca: Conduction, 
Almanca: Konduktion.
Latin: Conducere.
İletken şeylerden ısı veya elektriğin geçmesi.
Erke ya da özdeği bir yerden bir yere taşıyabilme.
Herhangi bir enerjinin (elektrik, ısı vb.) iletilmesi. 
İletken nesnelerden ısı ya da elektriğin geçmesi. 
Bir ışınımın içindeki tek renkli dönü sıklıklarını değiştirmeksizin bir ortamdan geçişi.
Bir cisim içinde, ısı ya da elektrik erkesinin ya da herhangi bir erke türünün aktarımı.
Isıl ya da elektrik erkesinin, bir yerden başka bir yere iletilmesi olayı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ