Hammadde işlenerek yapılan her türlü mal...

İmalat,
İngilizce: manufacturing, manufacture.
Arapça, imalat, (ﺍﻋﻤﺎﻻﺕ).
İşlenip yapılmış şeyler.
İşlenerek yapılan üretim.
Hammadde işlenerek yapılan her türlü mal.
Hammaddelerin veya aramalların (yarı mamul malların) bileşimi, niteliği, durumu veya biçiminin değiştirilerek işlenmiş mallara dönüştürülmesi.
Bir memlekette veya bir fabrikada yapılan işler ve eserler.

İmalat sözcüğünün diğer anlamları;
İmale, İmaleler.
Meylettirmeler.
Eğmeler.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ