Haber, söz...

Sav,
Tez,
Haber, söz.
Lakırtı, 
Kelam, laf, 
Kavil.
Güfte,
İleri sürülerek savunulan düşünce, iddia, dava.
Tanıtlanması gereken önerme, tez.
Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi, lakırtı, kelam, laf, kavil.
Bir veya birkaç heceden oluşan ve anlamı olan ses birliği, kelime, sözcük.
Bir konuyu yazılı veya sözlü olarak açıklamaya yarayan kelime dizisi
Kesinlik kazanmayan haber, söylenti.
Bir işi yapacağını kesin olarak vadetme.
Müzik parçalarının yazılı metni, güfte.
Eskidilde Atasözü.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ