Çelimsiz ve biçimsiz (kimse)...

Cimbakuka,
Çelimsiz ve biçimsiz (kimse).
Çelimsiz ve biçimsiz kimse.
Tenasübi endamı olmayan kimse. 
Biçimsiz, çelimsiz, eğri büğrü (kimse).
Güçsüz, zayıf, nahif ve biçimsiz kimse.
Çelimsiz, bakımsız kimse.
Biçimsiz insan, anlamına da gelen bir sıfat.
Vücudu eğri büğrü olan adam.
Argoda, Götten bacak, tipsiz.
Endamı bozuk, biçimsiz, çarpık.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ