Bir para biriminin veya malın satış ve sürüm değeri...

Rayiç, 
(Raic).
Geçerli.
Sürümdeğer,
Arapça: rayiç.
Arapça revac, geçer olmak anlamındaki revac kelimesinden raic kelimesi türetilmiştir.
Bir malın satış ve sürüm değeri.
Bir para biriminin veya malın satış ve sürüm değeri.
Malın satış değeri.
Sürüm değeri, geçerli olan.
Yaygın, revaçta.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ