Belirsizlik...

Varagele,
İngilizce: ambiguity, uncertainty.
Belirsizlik.
Muğlaklık, 
Müphemiyet, 
Risk.
Belirsiz olma durumu, belgisizlik, müphemiyet, vuzuhsuzluk.
Bir şeyi, bir yerden bir yere çekerek götürüp getirmeye yarayan araç.
Bir hat üstünde gidip gelen taşıt.
Bir kavram, anlatım ve ölçümün anlamca kapalı ya da çokanlamlı olma durumu.
Olayların gerçekleşme olasılığının bilinmediği durum. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ