Aralarında uygunluk bulunma, birbirine uyma, yakışma, uygun ve güzel oranda olma anlamında eski bir sözcük ...

Tenasüp,
(Tenasüb),
Arapça, nisbet, nispet etmek; oran, bağlantı.
Birbirine uyma, yakışma, aralarında uygunluk bulunma, oran, orantı.
Aralarında uygunluk bulunma, birbirine uyma, yakışma, uygun ve güzel oranda olma.
Yakınlaşma.
Nisbet, kıyas, orantı.
Uygunluk, uyma, tutma.
Orantı, oran, uyma, uygunluk, uygun.
Uyumsuzluk, oransızlık.
Birbirine uyumluluk, uygunluk.
İki adet birbirine nisbet edilerek yapılan hesap usulü.

Edebiyattaki anlamı:
Birbirleriyle ilgili söz veya kavramların dizelerde toplanması sanatı.
Divan edebiyatında aralarında anlam bakımından ilgi bulunan iki veya daha çok kelimeyi bir arada kullanma şeklindeki edebi sanat.
Manaca birbirine uygun kelimeleri bir arada söze güzellik vermek maksadı ile zikretmek.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ