Alışkanlık...

Ünsiyet, 
Yordam,
Alışkanlık, 
Alışmışlık,
Alışkı,
İtiyat, 
Huy, 
Meleke.
Maharet, ustalık, hüner.
Yakınlık, arkadaşlık, ünsiyet.  
İngilizce: habit.
Fransızca: habitude.
Almanca: gewohnheit, 
Yunanca: heksis, 
Latince: habitus.
Alışmış olma durumu, adet, itiyat.
Tiryakilik, tutku, iptila.

Bir şeye alışmış olma durumu, alışkınlık, alışmışlık, alışkı, itiyat, huy, meleke, ünsiyet, yordam.
İç ve dış etkilerle hep aynı biçimde gerçekleşmesi sonucu beliren şartlanmış davranış.
Bir edim ya da etki karşısında canlı bir varlığın kazanmış olduğu değişmez tutum. 
Bir şeyin sık sık yinelenmesi sonunda oluşan huy ve alışkı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ