Alıngan, beklenmeyen bir zamanda öfkelenen ...

Limoni,
(Rumca)
Alıngan, beklenmeyen bir zamanda öfkelenen.
Biraz bozuk, iyi olmayan (insan ilişkileri), mayhoş.
Biraz bozuk.
(İnsan ilişkileri için) Biraz bozuk.

Limon rengi, hafifçe yeşile çalan soluk açık sarı renk.
Limon renginde olan, yeşile çalan açık sarı.
Yeşile çalan açık sarı renk.
Limon rengi.
Bu renkte olan.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ