Varlıklı kişinin harcamalarını yapan kimse...

Kasa,
İtalyanca cassa,
Varlıklı kişinin harcamalarını yapan kimse.

Kasa kelimesinin diğer anlamları;
Para veya değerli eşya saklamaya yarayan çelik dolap.
Ticarethanelerde para alınıp verilen yer.
Bazı oyunlarda oyunu yönetme veya para karşılığında fiş verme işi.
Vagon, kamyon veya traktörün yük taşımak için şasiye bağlanmış üst bölümünü oluşturan parça.
Tahta veya sentetik maddelerden yapılmış, dört köşe, sağlam ambalaj parçası, sandık.
Basımcılıkta dizgi harflerinin konulduğu gözlerden oluşan tabla.
Kapı ve pencerelerin sabit olarak tutturulduğu asıl çerçeve.
Birbiri üzerine istif edilerek yüksekliği ayarlanabilen atlama aracı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ