Terementi ağacının tohumu...

Meneviş,
Menengiç, Menegiş, Menengiş, Menengüç.
Farsça meneviş, menevş, menekşe rengi.
Çitlenbik (Çitlembik);
Kara ağaçgillerden, düz kabuklu, kerestesi sert ve dayanıklı bir ağaç, çıtlık, menengiç (Celtis australis) ve bu ağacın mercimekten büyük, yuvarlak, buruk lezzette meyvesi.
Sakızağacı.
Terementi ağacının tohumu, 
çitlembik.
Halk ağzında; Sakız ağacının yemişi, çitlembik.

Hare.
Bazı eşyalar üstünde görülen renk dalgalanmaları.
Bir yüzeyde renk dalgalanması sonucu görülen parlaklık.
Dalga dalga renkli çizgiler.
Su yüzünde, maden ve ipekli kumaş gibi şeylerde görülen ince dalga.

Menevişleme;
Su verilmiş çeliğin gevrekliğini gidermek ve sertlik kazandırmak için yapılan ısıl işlem, temperleme. Çeliği sertleştirmek için uygulanan ısıl işlem sonucunda yüzeyde oluşan tabaka, renk. Aynı işlem cam vb. malzemelere de uygulanabilmektedir.

Çam Terementisi (Terebenti):
Çam ağacının gövdesinden elde edilir. Türkiye’ de özellikle Muğla yöresinde elde edilir. Solunum ve idrar yolu antiseptiği olarak kullanılır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ