Kişinin, etkisinden kendini kurtaramadığı yersiz saçma düşünce, sabit fikir, fikrisabit, idefiks...

Saplantı,
Takınak.
İdefiks.
İngilizce fixed idea, obsession, 
Fransızca idee fixe, obsession.
Almanca fixe Idee, 
Latine fixus (sabit, değişmez).
Sabit fikir, 
Fikrisabit,
Obsesyon.
Takıntı,
Tutku, aşırı bağlılık.
Kişinin, etkisinden kendini kurtaramadığı yersiz saçma düşünce, sabit fikir, fikrisabit, idefiks.
Yersiz olduğu bilinen, ama kişinin etkisinden kendini bir türlü kurtaramadığı bir düşünce.
Belli bir düşünce ya da yararsız bir eylem üzerinde direnme biçiminde kendini gösteren ve engel olunamayan içtepi. 
Bir kimsenin saplanmış olduğu ve kendini kurtaramadığı yanlış düşünce.
Bilincin takılıp kaldığı, kurtulamadığı ve düzeltemediği yanlış bir tasarım.

Anlamsızlığı ve gereksizliği birey tarafından kabul edilen, kaygı ve korkuya neden olan, bilinçli çaba ile bilişten uzaklaştırılamayan, inatçı bir biçimde tekrarlayan düşünce.
Değiştirilemeyecek kadar kuvvetle yerleşmiş fikir, insanın kendini kurtaramadığı düşünce, fikrisabit, idefiks.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ