Kaba dikiş...

Lekende,
Kaba dikiş.
Teyel,
(Teğel).
Nigende,
Farsça, nigende, teyel.
Kırnap veya sırımla atılan dikiş. 
Seyrek ve eğreti dikiş.

Hırka, mintan ya da köylülerin giydikleri dizliklerin üzerine yol yol işlenen nakış. 
Dikilecek şeylerde kumaş parçalarını birbirine tutturmak veya işaret koymak maksadıyle sonradan sökülmek üzere dikilen seyrek ve eğreti dikiş.

Silindir.
Saat zincirinin sarıldığı silindir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ