İyimser...

Optimist.
Fransızca optimiste.
İyimser,
Genellikle her düşünce ve işi iyi olarak değerlendiren, kötümser karşıtı, nikbin, optimist. 
Her şeyi iyi tarafından alan (kimse), iyimser, nikbin.
Farsça, nikbin, ( نيكبين )
İyi gören, iyimser, her şeyi iyi tarafından gören, iyimser.
Yaradılışı gereği her şeyin iyi yanını görme eğiliminde olan, iyimser, nikbin.
Pesimist karşıtı.
Kötümser karşıtı; Optimist.

Denizcilikte, yatcılıkta; Optimist.
Yelken sporunda kullanılan küçük bir tekne.
Tek yelkenli, tek kişilik yarış.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ