İyi, pekiyi, daniska ...

Ala,
Arapça ala, (ﻋﻼﺀ)
İyi, pekiyi, daniska.
Pek güzel, çok nefis, enfes.
Daha iyi, daha mükemmel.
Peki, kabul, iyi, hoş.

Ala kelimesinin yörelerimize göre diğer anlamları;
Alabalık.
Al karışık, allı.
Karışık renkli, alaca, benekli, çok renkli.
Çok renkli, karışık renkli.
Siyahla beyaz karışık renk, siyahlı beyazlı.
Açık kahverengi, ela (göz).
Halk ağzında Açık kestane renginde olan, ela (göz).
Daha yüksek, en yüksek, pek yüce.
Çok şerefli, pek yüce, aziz.

Kekliğin boynundaki siyah halka.
Açık al, doru ile al arası bir at donu.
Olgunlaşmamış, ham kavun, karpuz, meyva.
Tarlada sabanın atladığı yer, sürülmemiş toprak.
Sulanan tarlada kuru kalan yer.
Siyah, beyaz lekeli bir çeşit deri hastalığı.
Yerlilerin el tezgahlarında dokudukları renkli pamuklu bez.
Kareli bezden yapılmış ekmek bohçası.
Önlük, kırmızı peştemal.
Şaşma, hayret bildirir ünlem.
Çit.
Hala.
Emekli.
Yarı, yarım.
Ahlaksız, ara bozucu, dönek, uğursuz adam.
Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ