Halk ...

Enam,
Halk.
Ahali, 
Alem, Avam,
Beraya,
Cumhur,
Folk.
Güruh.
Hiccire,
Kalabalık, 
Kamu.
Arapça halk, (ﺧﻠﻖ)
İngilizce: Folk, people
Fransızca: Peuple,
Almanca: Volk
Arapça: enam.

Bir milleti meydana getiren insan topluluğu.
Aynı ülkede, aynı devlete bağlı vatandaşların tamamı.
Bir milletin aydın tabakası ve devlet yöneticileri dışında kalan kısmı, ahali.
Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu, folk.
Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu.
Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü, ahali.
Bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu.

Enam kelimesinin diğer anlamları;
Hediye, armağan.
İçinde dua bulunan kitap.
Yaratılmış bütün canlılar.
Yaratma, yok iken var etme.
Yaratmak, yoktan var etmek.
Mahluk, yaratılmış, insan topluluğu.
Yaratmak, Yaratılma.
İcad.
Bir şeyi yumuşatıp düzleştirmek.
Boğaz.
Tıraş etmek.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ