Ekonomi alanında geleneksel görüşlerin ve yaklaşımların dışındaki uygulamalar ...

Heterodoks,
Heterodoks, Yunanca heteros (farklı) ve doxa sözcüklerinden türetilmiş ve farklı inanç anlamına gelen bir sözcüktür.

Ekonomi politikası uygulamalarını yaklaşım biçimi bakımından ikiye ayırmak mümkün:
  • Ortodoks politikalar,
  • Heterodoks politikalar.
Ekonomi alanında geleneksel görüşlerin ve yaklaşımların dışındaki uygulamaları adlandırmak için heterodoks politika sözcüğü kullanılır.
Heterodoks iktisat, geleneksel iktisat olarak anılan ve genellikle neoklasik iktisatla çelişen ya da ötesine geçen, ana akım ekonominin dışında kabul edilen ekonomik düşüncedir.

Ekonomi alanında geleneklere, genel kabul görmüş görüşlere bağlı olan uygulamalara ise Ortodoks tabir edilir. Genel kabul görmüş uygulamalardan oluşan ekonomi politikasına da Ortodoks ekonomi politikası adı verilir.

Dinsel anlamlarını bir yana bırakırsak Ortodoks, Yunanca orthos (doğru) ve doxa (inanç, öğreti) sözcüklerinden oluşan doğru inanç anlamına gelen bir sözcüktür. Ekonomi alanında geleneklere, genel kabul görmüş görüşlere bağlı olan uygulamalara denir.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ