Bir şehir veya bir bölge avukatlarının bağlı oldukları meslek kuruluşu...

Baro,
Fransızca barreau.
Bir şehir veya bir bölge avukatlarının bağlı oldukları meslek kuruluşu.
Bir şehir, veya bölgenin avukatlarını İçinde toplayan birliğin adıdır.
Baro, avukatların kayıtlı olduğu kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşudur.
Merkezlerindeki veya bir bölgedeki avukatları içine alan meslek kuruluşu, avukatlar birliği.
Barolar, yasaların bir meslek kuruluşu olarak kendilerine yüklediği görevlerinin yanında, yargı sisteminin bir parçası olarak avukatların kurumsal örgütü niteliğindedir ve hukukun gelişmesine katkıda bulunurlar.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ