Bir alanla ilgili olarak oluşturulan danışma kurulu...

Şura,
Arapça şura, ( ﺷﻮﺭﻯ ),
İngilizce council.
Danışma.
Bir alanla ilgili olarak oluşturulan danışma kurulu.
Bir konuyu görüşmek için yapılan toplantı.
Bu toplantının yapıldığı yer.
Meşveret etme.
İstişare meclisi.
Müzakere, konuşma yeri, meclis, divan.
Konuşma yeri, istişare meclisi.
Büyüklerin istişare için toplanma yeri.
Meşveret için toplantı.
Danışıp konuşmak için toplanılan yer.
Danışma kurulu, istişare heyeti.
Meclis, kurul, heyet.

Şura kelimesinin, başka anlamları;
Anlatana veya söyleyene göre biraz uzakta olan yer, şu yer.
Şu yer, şura.
Şuraya.
Biraz uzakta olan; Şu yer.
Birçok yerden, oradan buradan.
Çeşitli konulardan.
Şu husus, şu hal, şu iş.
Gece seyri.
İz, eser, işaret.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ