Sağlam, kuvvetli deve...

Ans,
Aşvez,
Sağlam, kuvvetli deve.

Sağlam yer.
Sağlam ve geçirimsiz yerlerde oluşan göl.
Yemen taifesinden bir kabile.
Kız baliğ, olduktan sonra, ailesinin evinde çok durması.
Tıpta, Kıvrım.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ