Ortaklar arasında taksim olunmamış müşterek hisse...

Şayi,
Arapça, şayi, (ﺷﺎﻳﻊ).
Müşterek hisse.
Ortaklar arasında taksim olunmamış müşterek hisse.
Bir şeyin her noktasıyla ilgisi bulunan (pay)
Bir şeyin her noktasıyle ilgisi bulunan (hisse).
Ortak mülkiyette maliklerden her birinin o malın bütününde yaygın bulunan hissesi.
Bir gayrimenkulü birden fazla kimsenin ortaklara tasarruf etmesi.

Şayi kelimesinin diğer anlamları;
Şayi, Arapça şüyu' dan türetilmiş.
Arapça, şuyu, yayılmak, ortak olmak anlamından türetilmiş.
Herkesçe duyulmuş, yayılmış, bilinmiş, halkın diline düşmüş.
Duyulmuş, işitilmiş, şüyu bulmuş, herkesçe bilinmiş.
Duyumlar; duyulma, yayılma.
Yaygın, yayılmış (söz veya haber).
Herkesçe bilinen.

Şayia, Arapça, (ﺷﺎﻳﻌﻪ);
Herkes tarafından duyulmak, her tarafa yayılıp herkesçe bilinir duruma gelmek
Şayi kelimesinin müennes, dişil şekli.
Herkesin duyduğu söylenti, her tarafa yayılmış olan söz, yaygın haber
Eski dilde, Yaygın, yayılmış (söz veya haber).

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ