Katı halden sıvı hale geçme işlemi...

Erime,
Zevb.
Zeveban,
Ishar.
İnhilal,
Erimek işi.
Eprimek
Eski Türkçe, erümek.
Katı halden sıvı hale geçme işlemi.
İngilizce: melting, fusion, dissolution,
Fransızca: fusion, dissolution
Almanca: Schmelzung.
Dissolüsyon.
Donmanın tersi, erime.

Isı etkisiyle örüt yapıları çözülen katıların, sıvı evreye geçmeleri olayı.
Isı etkisiyle, katı iken sıvı durumuna geçme.
Isı etkisiyle sıvı durumuna gelmek, zeveban etmek.
Katı cisim sıvı içine karışarak sıvı durumuna geçmek
Katı cisim ısı etkisiyle sıvı duruma gelmek.
Bir katının katı evresinden ısı ve basınç etkisiyle sıvıya dönüşümü.
Metallerin, erime sıcaklıkları üzerinde ısıtılmalarıyle, katı durumdan sıvı duruma geçmeleri olayı.
Bir sıvı içinde katılığını kaybedip dağılmak, o sıvıya karışmak.

Erime kelimesinin diğer anlamları;
Aşınma etkisiyle lifleri birbirinden ayrılıp incelmek, eskiyip akmak.
Dokumalar aşınıp incelerek dağılmak.
Aşınıp incelerek dağılmak.
Yok olmak, bitmek, tükenmek.
Utancından çok sıkılmak.
Yok olmak, bitmek, tükenmek
Çok zayıflamak, incelmek.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ