İçinde bulunulan zaman...

Gün,
Yevm,
İngilizce: day, 
Fransızca: jour, 
Almanca: tag
Eski Türkçe, kün.
Arapça zamane, (ﺯﻣﺎﻧﻪ)
Zamane,
İçinde bulunulan zaman, dönem.
Güneş'in öğleden art arda iki geçişi arasındaki zaman süresi. 
Yer yuvarlağının kendi ekseni etrafında bir kez dönmesiyle geçen 24 saatlik süre.
Ortalığın aydınlık olduğu zaman aralığı.
Çağ, devir, zaman, ahd.
Devir, zaman.
İçinde yaşanılan zaman.
Güneş.
Güneş ışığı,
Zaman, sıra, vakit.
Gündüz. 
Tarih.

Gün kelimesinin diğer anlamları;
Yakınma veya hafifseme yoluyla şimdiki zaman.
İçinde bulunulan zamanda yaşayan genç çocuk.
Çoğunlukla ev hanımlarının ayın belirli günlerinde konuk ağırlamak için yaptıkları toplantı.
Bayram niteliğinde özel gün.
İyi ve mesut geçen zaman, saadet.
Vakit, mesut gün, beklenilen kutlu gün.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ