Hiçbir heyecan veya zihin etkisiyle uyarılmayan ruh dinginliği, acıya olduğu kadar kıvanca karşı da ilgisizlik...

Ataraksiya,
Latince ataraksiya,
Tesirlere (etkilere) karşılık göstermeme, durgunluk hali.
Heyecan yokluğu, acıya, sevince karşı ilgisizlik, hiçbir etkiyle uyarılamayan ruhi durgunluk.
Hiçbir heyecan veya zihin etkisiyle uyarılmayan ruh dinginliği, acıya olduğu kadar kıvanca karşı da ilgisizlik.
Hiçbir heyecan veya zihinsel etkisiyle uyarılamayan ruh dinginliği.
Ruhun sükunete ulaşması, arzu ve ihtiraslardan uzak kalma.
Eski çağ felsefesi, hayatın gayesi, saadet olarak duygusuzluk halini gösteriyordu. 
İnsan arzuları sonsuz, düşmanları sonsuzdur, 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ