Gerçeğin doğaya uygun biçimde yansıtılmasını amaçlayan sanat akımı...

Natüralizm,
Fransızca naturalisme.
İngilize naturalism.
Doğalcılık.
Tabiiye,
Tabaniyye.
Gerçeğin doğaya uygun biçimde yansıtılmasını amaçlayan sanat akımı.
Gerçeğin yalnızca doğa ile açıklanması.
Doğada olayların ve varlıkların meydana gelişinde tabiat kuvvetleri dışında hiçbir sebep ve müessir kuvvet ve yaratıcı kabul etmeyen inkarcı, maddeci görüş.

Felsefe, sanat ve edebiyatta doğayı temel alan çeşitli akımlara natüralizm, denir. Bu akımların takipçilerine natüralist denir. Doğa tarihi ile uğraşan bilim insanlarına da natüralist denir.
En büyük temsilcisi Emile Zola' dır. Pozitif ilmin metot ve sonuçlarını sanata uygulayarak gerçeği olduğu gibi aksettiren sanat akımıdır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ