Eski bir Türk yaylı çalgısı...

Iklığ,
Iklık,
(Iklığ)
Rebap, ayaklı kemani.
Eski bir Türk yaylı çalgısı.
Iklığ, yarım küre biçimindeki gövdesinin yapımı için kaplumbağa kabuğu (bağa), su kabağı ya da Hindistan cevizi kullanılıyormuş. Gövdeye ince balık derisi tutturulmuş uzun bir tahta sapı, sapın ucunda da tel sayısınca akort burgusu vardı. Telleri at kılından ya da hayvan bağırsağından yapılan ıklığ tek telli olabildiği gibi iki ya da üç telli de olurmuş. Çalınırken ıklığ iki diz arasına sıkıştırılır, sapı diklemesine tutulurmuş.

Bu çalgıya İran kültürünün etkisiyle kemence adını verirken bazıları ise kopuz, gıcak, kıcak ya da kıyak sözcüklerini kullanmaktadır.

Rebap;
Çoğunlukla Orta Asya' da kullanılan, çeşitli biçimleri olan telli bir çalgı türüdür. Türkiye, İran, Arabistan, Kuzey Afrika, Afganistan, Pakistan, Hindistan gibi ülkelerde bazı mızraplı ya da yaylı çalgılara verilen ortak bir isimdir. Tel sayısı bir ile beş arasında değişir, ama çoğunlukla üç tellidir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ