Batma, gözden kaybolma...

Uful,
Arapça uful, (ﺍﻓﻮﻝ).
Eski dilde bir yıldızın batması.
Yıldızın batması.
Mecaz anlamda, ölme.
Batma, gözden kaybolma.
Ölme, ölüm.
Uful etmek (eylemek):
Batmak, gözden kaybolmak, görünmez olmak.
Ölüm, ölmek.
Gurub, batış. 
Gözden kayboluş. 
Görünmez olma, görünmez olmak.
Sönüp gözden kaybolmak (güneşin sönüp kaybolması gibi).
Batış.
Batma, kaybolma.
Batmak, kaybolmak.
Gurub, batış, gözden kayboluş.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ