Zirzop ...

Zıpır,
Zirzop, 
Zırzop (Zirzop)
Zırtapoz,
Zıpçıktı.
Geveze, densiz konuşan.
Düşünmeden, sorumsuzca.
İşsiz, başıboş.
Delişmen bir tip.
Aklına eseni yapan (kimse), şımarık, delişmen.
Delişmen, aklına eseni yapan.
Çok hareketli çocuk.
Şımarık ve delice tavırlı, hareketlerinde ölçüsüz, delişmen, zırtapoz, zirzop.

Zirzop, zıpır kelimelerinin diğer anlamları;
Gelin alayına eşlik eden delikanlılardan her biri.
Türk gölge oyununda sık görülmeyen delişmen tip.
Zıpır,
Güçlü, iriyarı.
Yoksul.
Huysuz.
Uzun, iriyarı, gürbüz.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ