Yapılan iş...

Edi,
Edim, 
Amel,
Arapça, amel, (ﻋﻤﻞ).
Ameliye,
Meful, 
Yapılan iş, edim, 
Bir maksatla yapılan iş, eylem, fiil.
İş, edim, fiil.
İş, Çalışma. 
Bir emri veya vazifeyi yerine getirme.
Dini bir emri yerine getirme, tatbik etme. 
İtaat. İbadet.
Kar, iş işleme,
Bir kimsenin dinin buyruklarını yerine getirmek için yaptıkları. 
İshal, sürgün, ötürük, iç sürme.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ