Tutum ...

Ekonomi,
İktisat, 
Tasarruf, 
Tutum,
Fransızca: maniere, economie.
Tutulan yol, tavır.
Hal, durum, vaziyet.
Para biriktirme, varlık sağlama.
Para veya herhangi bir şeyi dikkatli kullanma, idare, idareli tüketme, iktisat, tasarruf, ekonomi.
Belirli birtakım kişi, nesne ve olaylara karşı sürekli olarak aynı biçimde davranmamıza neden olan öğrenilmiş bir eğilim.
İngilizce: economy, saving,
Fransızca: economie.
Türkçe: tasarruf,  

Ekonomi;
Bireyin insanlar, olaylar ve cansız varlıklar karşısında takındığı davranış biçimi.
Sanatçının yeteneklerine, özel görüş, anlayış ve eğilimlerine dayanan ve bunları yansıtan anlatış biçimi.
Yazarın aşırılıktan sakınarak anlatımı gereğine göre düzenlemesi.
Davranışları güdüleyen kalıplı ve kazanılmış eğilim ya da yatkınlık.
Tecim, Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ