Türk müziğinde 20. yüzyılda ortaya çıkan sözlü bir form...

Fantezi,
(Fantazi),
Fransızca fantaisie.
İngilizce fantasy.
Yunanca, fantaisie.
Serbest biçimli beste veya alaturkada serbest biçimli şarkı.
Türk müziğinde 20. yüzyılda ortaya çıkan sözlü bir form.
Sonsuz, sınırsız hayal, fantazya.
Değişik heves, değişik beğeni, değişik düşünüş,
Süslü ve türü değişik olan.
Gerçeğin ve olanağın dışında olarak hayalin serbest işlemesi ve böylece meydana getirilen eser.
Çağrışımın tabii akışına uyan yaratıcı hayal gücü, sınırsız hayal.
Gücünü gerçek ve tabiattan değil hayalden alan değişik düşünüş ve davranış.
Süslü, değişik türde ve gösterişli olan, ağırbaşlı olmayan.
Batı müziğinde klasik kurallar dışındaki serbest eserlere, Türk müsikisinde son elli yıl içinde serbest tarzda bestelenen şarkılara verilen isim.
Hayal ürünü, aşırı süs.
Çeşitli ve süslü. 
Müsrifane süs isteğinden doğan hayal hareketi ile yapılmış süslü eşya veya süslenmek. Ağırbaşlı olmayan.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ