Tekrarlamak ...

İkilemek,
Tekrarat.
Tekrarlamak,
Tekrarlamak, yinelemek.
Bir şeyin sayısını ikiye çıkarmak.
İkinci defa olarak söylemek.
Tarlayı iki kez sürmek, aktarmak.
Toprağı hem enine hem boyuna sürmek.
Herhangi bir işi iki kez yapmak.

Nadastan önce sürülmüş olan tarlayı ekime başlamadan bir defa daha sürmek.
Mısırların, sebze fidelerinin diplerini ikinci kez doldurmak, çapalamak.
Bağı yazın sürmek.
Tarlada topak halinde kalmış toprakları ezmek.
Taraflardan hangisini tutacağında kararsız olmak.
Aynı şeyi bir kaç defa yapma.
Yeniden yapmak veya söylemek, tekrar etmek.
İki saz veya iki ses için yazılmış müziki eseri.
Anlama güç katmak için kelimelerin veya bazı seslerin tekrarlanması.
Bir şeyin sayısını ikiye çıkarmak, bir şeyi iki defa yapmak.
Bir işi bir kez daha yapmak, yinelemek, tekrar etmek.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ