Tarafsız, yansız...

Nötr,
Fransızca: neutre,
Latince: neutre,
Etkisiz. 
Yansız.  
Yansız, tarafsız.
Tarafsız, yansız.
Bitaraf,
Belli bir tarafı veya fikri tutmayan, birinden yana olmayan, tarafsız, bîtaraf. 

Nötr kelimesinin diğer anlamları;
Asit veya alkali özelliği göstermeyen (Kimya).
Pozitif veya negatif elektrik yüküne sahip olmayan(Fizik).
Elektriksel yükü olmayan.
Elektriğe karşı hiçbir tepkisi olmayan, yansız.
Fizikte elektriğe karşı hiçbir tepkisi olmayan, yansız.
Kimyada turnusol gibi bir ayraç karşısında ne asit ne alkali tepkisi göstermeyen, yansız.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ