İnsanın maddi arzularıyle ilgili, zatına ait ...

Nefsi,
Şahsi,
Zati,
Arapça nefsi, (ﻧﻔﺴﻰ),
Arapça nefs kelimesinden türetilmiştir. 
Şahsa ait, nefse dair.
İnsanın maddi arzularıyle, nefsiyle ilgili, nefsani.
Kişinin kendiyle ilgili, zatına ait.
Nefis ile, kendisi ile alakalı. 


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ