Hakaret içeren, hakaret dolu...

Hakaretamiz,
Arapça, hakaretamiz, (حقارت آميز).
Eskidilde, arapça hakaret ve farsça amiz (karıştıran) kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir.
Hakaret içeren, hakaret dolu.
Hakaretle karışık, hakaret eder şekilde.
Hakaret içeren ifadeler barındıran.
Hakaretle karışık. 
Hakaretle beraber.
Aşağılayıcı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ