Eski el yazılarını okuma bilgisi...

Paleografi,
Paleografya,
Fransızca paleographie,
Eski el yazılarını okuma bilgisi.
Eski el yazılarını inceleyen bilim dalı.
Paleografya antik ya da eski eserlerin ve yazıtların incelendiği bilim dalıdır. 
Baska bir deyişle paleografya el yazısını okuma ve anlama sanatıdır. 
Yunancada palaios graphe denilen eski yazı anlamına gelmektedir. Fransız Benedik rahibi Bernard de Montfaucon ilk defa Paleografya sözcüğünü kullanmıştır. Paleografi en temelinde, bir kod çözme sürecidir. Paleografların başlıca görevi geçmişe ait yazılan okuyarak bunların tarihini ve kökenini saptamaktır. Bir bilim dalı olarak 1681 tarihinden itibaren, eski metinlerin doğru okunması, kökenlerinin saptanması ve tarihlendirilmesiyle ilgilendi. Bununla ilgili olarak, MÖ 1226 yılında yapılan Mısır-Hitit savaşı sonrasında imzalanan Kadeş Antlaşması' nın anlamının çözülmesi güzel bir örnektir.

Ülkemizde paleografi alanında önemli çalışmaları tarihçi, Osman Nuri Akçokraklı yapmıştır. 
Osman Nuri Aşanoğlu, Osman Aşanoviç, Osman Nuri Aşanoviç,
(D. 1879 - Ö. 1938). 
Kırımlı tarihçi etnograf aynı zamanda paleograf, sanat tarihçisi, coğrafyacı ve yazar.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ