Dalkavukluk...

Yalakalık,
Dalkavukluk.
İngilizce Syncophant,
Almanca Schmeichler.
Sürtüklük.
Şaklabanlık,
Müdahene.
Yalpaklık,
Yağcılık,
Yaltakçılık, Yaltaklanma, Yaltaklık,
Tabasbus,
Huluskarlık.
Kılbaz.
Çanak yalayıcılık,
Dalkavuk olma durumu, yaltakçılık.
Yaranmak amacıyla aşırı derecede övgüde bulunma işi.
Kendisine çıkar ve yarar sağlayacak olan kimselere aşırı bağlılık.
Dalkavukça davranış, kemik yalayıcılık, çanak yalayıcılık, yağcılık, yalakalık, yalpaklık, yaltakçılık, yaltaklanma, yaltaklık, tabasbus, huluskarlık.
Saraylarda devlet büyüklerini nükteli sözlerle eğlendiren kimse.
Kendisine çıkar sağlayacak olanlara aşırı bir saygı ve hayranlık göstererek yaranmak isteyen kimse, huluskAr, yağcı, yalaka, yağdanlık, yalpak, yaltak, yaltakçı, kemik yalayıcı, çanak yalayıcı, kılbaz.
Eline maddi menfaatler, para vesaire geçirmek için yaltakçılık ve soytarılık edip kendi vakar ve haysiyetini muhafaza etmeyen adam.

Kendi çıkarı için başkalarına kavuk sallayan oyun kişisi.
Kendi çıkarı için başkalarının elini eteğini öpen tip.
Dalkavukça davranış, yağcılık, şaklabanlık, müdahene.
Tekapu,
Temelluk,
Perestari,
Dalkavukluk etmek
Dalkavuğa yaraşır biçimde davranmak.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ