Cenevre' de kurulan, savaşta ve barışta felaketzedelere ve muhtaçlara yardım amacıyla çalışan suluslararası yardım kuruluşu ...

Kızılhaç,
Kızıl Haç,
İngilizce: Red Cross,
Uluslararası Kızılhaç Örgütü

Cenevre' de 1863 yılında kurulan, savaşta ve barışta felaketzedelere ve muhtaçlara yardım amacıyla çalışan uluslararası yardım kuruluşu.
Kızılhaç; savaştan ve doğal afetlerden zarar görenlere yardım etmek amacıyla kurulmuş uluslararası dernektir. Hristiyan uluslarda Kızılay’ın karşılığıdır. Yansız, gönüllü bir yardım kuruluşudur. Örgütün görevi, savaşta yara alanlara, tutsak düşenlere ve hem savaş, hem de barış zamanlarında sivillere renk, ulus ve dinlerine bakılmaksızın yardım etmektir. Kızılhaç pek çok ulusal insancıl yardım kurumunu çatısı altında toplayan bir örgüttür. 1980 yılında Kızılhaç ile ilişkiye geçen ülkelerin sayısı 145’ e ulaştı. Kızılhaç Örgütü en büyük uluslararası örgüttür. Üye sayısı 250 milyonu aşan örgütün yıllık bütçesi 25 milyar doların üzerindedir. Hizmet verdiği yüksek hümanist idealler hemen hemen tüm dünyada benimsenmektedir.

1863 yılında İsviçreli Jean Henri Dunant’ ın çalışmaları sonucu kurulan bu teşkilat, önceleri sadece harp yaralılarını tedavi maksadıyla düşünülmüştü. Fakat zamanla her türlü yardım için müracaat edilen bir kuruluş haline geldi. Jean Henri Dunant, 1859 Fransız-Avusturya Solferino Muharebesi sonunda binlerce yaralının savaş alanında çok kötü şartlar altında bırakıldığını görmüştü. Harp sahasındaki yaralılara insani yardımı çok gören devletlere müracaat etti. Topladığı yardımlarla yaralıların ihtiyaçlarının giderilmesine çalıştı. Harp sonrası muharebe meydanında gördüğü bu vahşeti 1862 yılında yayınladığı Solferino Hatıralarım adlı kitapta anlattı. Cenevre’ de 1863 yılında 16 devletin temsilcilerinin katıldığı bir konferans hazırlanmasını sağladı. Böylece istediği teşkilatın kurulmasını başardı.

Dünyada 2006 yılı itibariyle 189 ülkede Kızılhaç ve Kızılay örgütleri vardır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ