Bu asıra ait ...

Asrın,
Bu asıra ait.
Bu devire uygun.
Asır,
İngilizce: century.
O asra ait, bu yüzyılda olan.
Bu asıra ait, bu devire uygun.
Çağdaş, bu asıra ait olan, asıra uygun olan.
Devire uygun.
Asrın kısaca o asra ait demektir.
Bu asra yani bu yüzyıla ait demektir.

Yüz yıla bir asır denir.
Asır,
Era.
Period,
Yüzyıl, Çağ
Arapça asır, asr, (ﻋﺼﺮ)
Zaman, devir, çağ.
Yüz yıllık zaman parçası, yüzyıl.

Gözyaşı, gözyaşı damlası.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ