Bir tür organik yağ çözücü ...

Eter,
Benzin,
Kloroform.
Tiner,
Benzen,
Aseton,
Bir tür organik yağ çözücü.
Yağlar çok zor parçalanır fakat çok fazla enerji verirler. Yağlar solunumda parçalandığında metabolik su adında su açığa çıkarırlar. Yağlar suda çözünmezler. Alkol, eter, kloroform, benzen, aseton gibi organik çözücülerde çözünürler. Organik çözücüler belirli bileşik sınıflarına ait olabilir: aromatik, alifatik, nitro türevleri, karboksilik asitler, amitler, ketonlar, eterler ve esterler. 

Organik çözücüler, özelliklerinde ve bileşiminde çeşitli maddeler içerir. Bunlar arasında çeşitli klorlu bileşikler, esterler ve eterler, alkoller, kimya endüstrisinin çeşitli dallarında kullanılan nitro bileşikler bulunur.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ