Bir Mısır Tanrıçası ....

Rea,
(Rhea)
Bir Mısır Tanrıçası.
Tanrıların anası ve Dağlık bölgelerin tanrıçası.
Gaia ve Uranos' un kızıdır.
Olimpos Dağı'nda yaşamamasına rağmen, Olimpian tanrı ve tanrıçalarının anası sayılmıştır.

Mısır Tanrıları ve Tanrıçaları;
Amen-Amon-Ammon-Amun-Amoun(Teb'in baş tanrısı)
Anat-Eski Mısır' da savaşçıların ve silahların tanrıçası.
Anatu, Anath, Anata-Mısır'da savaşçı bir tanrıça. 
Anubis (Anpu-Ano-Oobist)-Osiris'in oglu, Çakal başlıdır. Ölüler Tanrısı
Anuket-Elephantin yöresinde Khnum ve Sati'nin kızı.
Apis-Boga olarak çizilmistir.
Aten,
Aton-Güneş Tanrısı
Bast (Bastet) - Kedi tanrıça
Edjo-Firavunun tacının bir parçasıdır.
Geb(Seb)-Yeşil ve siyah derili bir adam olarak çizildi.
Hathor(Het-Heru,Het-Hert)-Teb' de ölüm tanrısı.
Hermes-Tanrıların mesajcısı
Heru-Ra-Ha
Horus(Hor)-Behdet-Güneş tanrıçası, Şahin biçiminde betimlenen gökyüzü tanrısı
Isis(Auset)-En önemli tanrıça, Horus' un annesi.Ana tanrıça.
Khnum-Khons(Chons)
Maat-Adalet tanrıçası.
Min-Erkeklik ve üreme tanrısı
Month(Mentu,Men Thu)-Savas tanrısı.
Mut (Auramooth)-Amen'in karısı, Khons'un annesi.
Nfertum
Neith(Net,Neit,Thoum-aesh-neith)-Çok eski bir savas tanrıçasıdır.
Nekhbet-Edjo' nun eşidir.

Nephthys(Nebt-het)-Hapi'nin koruyucusudur.
Nu-Tanrıların en eskisi.
Nut (Nuit)-Gökyüzü tanrıcası, Eski Mısır inanışında gök tanrıçası.
Osiris(Ausar)-Ölülerin koruyucusu ve yargılayıcısı.
Ptah-Memphis'te Dünya'yı yarattıgına inanılır.
Ra-Günes tanrisi ve Yaratıcı olarak bilinir.
Ra-Horakhty(Ra-Hoor-Khuit)

Sati-Khnum'un esi ve Anuket'in annesidir.
Seker-Isik tanrısı.
Sekhmet-Aslan tanrıça(Eski Mısır dininde, Ra' nın düşmanlarını yok eden savaş tanrıçası)
Selkhet(Serket, Serqet) - Tutankhamon' un mezarındaki heykeli çok ünlüdür.
Selkis, Başında akrep taşır biçimde betimlenen eski Mısır tanrıçası.
Set(Seth)
Shu-Rüzgarın ve atmosferin tanrısı.
Sobek-Sular Tanrısı
Tefnut-Bulutların tanrıçasıi, Ra'nın kızı.
Thoth-Ay tanrısı
Thoueris-Hippopotam tanrıça.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ