Bir edebiyat eserinin, bir tasarının planı ...

Şema,
Tasvir-i şekli,
Fransızca: schema,
İngilizce: schema, diagram.
Latince: schema.
Bir aletin, bir aracın veya bir biçimin ana çizgilerini gösteren çizim.
Bir edebiyat eserinin, bir tasarının planı.
Kavramlar ya da değişkenler arasındaki önemli ve temel ilişkileri belirten biçimsel bir örnek.
Bir şeyi ana çizgileriyle gösteren basit çizim.
Bir fabrikanın, makinenin, elektrik, su vb. nin kumanda ve kontrol devrelerini gösteren çizim.
Bir tasarının, bir edebi eserin planı.

Şema sözcüğünün başka anlamları;
Muma batırılmış fitil, şama.
Mum, şem.
Arapça, şema, (ﺷﻤﻌﻪ).
Arapça, mum anlamındaki şem kelimesinden türetilmiştir.
Işık, çıra.
Nur.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ