Ruh, öz ...

Anima,
Öz,
Tin,
Can kuşu,
Akıl.
Can.
Varoluş.
Gerçek içsel öz.
Ruh,
Arapça ruh, (ﺭﻭﺡ).
İngilizce, soul, 
Fransızca, ame, 
Almanca, Seele, 
Yunanca, Psykhe, 
Latin, Anima.
Dinlerin ve dinci felsefelerin insanda vücuttan ayrı bir varlık olarak kabul ettiği öz, tin, can kuşu.
İnsan ve hayvanda vücûdu canlı kılan, bilen, duyan ve idrak eden hayat gücü, hayat cevheri, can.
Bedeni etkin kılan canlılık ilkesi, bedenin yaşama gücü, yaşama soluğu.
Latincede ruh ile fiziksel beden arasındaki aracı beden anlamında kullanılan felsefi terim.
En önemli nokta, öz.
Bedeni etkin kılan canlılık ilkesi, bedenin hayat gücü.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ