Koruyucu ...

Hami,
Arapça hami, (ﺣﺎﻣﻰ).
Arapça himaye, korumak' tan türetilmiştir.
Himaye eden, koruyan, sahip çıkan (kimse).
Koruyucu.
Kayıran.
Himaye eden, koruyan.
Kayıran, kayırıcı (kimse).
Gözeten, koruyan, himaye eden, koruyucu (kimse).
Gözeten, koruyan, koruyucu (kimse).
Himaye edici, himaye eden. 
Koruyucu, koruyan. 

Hami sözcüğünün diğer anlamları;
Gevşeklik, hamlık.
Kuzey ve kuzeybatı Afrika’ da yaşayan ve Hz. Nuh’ un oğlu Ham’ ın soyundan geldikleri kabul edilen, dilleri birbirine çok yakın milletler topluluğu.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ