Kortej ...

Alay,
Tören alayı.
Kortej,
Fransızca cortege.
Bir devlet büyüğünün yanında bulunan kimseler, maiyet.
Maiyet alayı. 
Bayram, cenaze gibi törenlerde sıralı olarak giden insan topluluğu, alay.
Törenlerde belli bir düzen içinde giden insan topluluğu, alay.
Resmi törenlerde diziler halindeki insan gurupları.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ