Gelenek ...

Anane,
Tradisyon,
Fransızca, tradition.
Arapça, anane, (ﻋﻨﻌﻨﻪ).
Nesilden nesile geçerek gelen adet, örf, gelenek.
Ağızdan ağıza nakledilerek gelen rivayet.
Ayrıntı, tafsilat.
Gelenek, görenek.
Ağızdan nakledilen söz, haber.

Örf, adet.
Arapça, urf, örf, (ﻋﺮﻒ).
Yasalarla belirlenmediği halde halkın kendiliğinden uyduğu adet, gelenek.
Bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar.
Asırlar boyunca nesilden nesile geçerek gelen ve bir topluluğun fertleri arasında sağlam bir bağ, ortak bir ruh meydana getiren her türlü adet, alışkanlık, davranış biçimi ve kültürel değerler, örf, anane.

Anane kelimesinin başka anlamı;
Hadis. Hadis.
Bir tek bulut.
Silsile.

Örf kelimesinin başka anlamı;
Şeyhülislamların, kazaskerlerin, yüksek mevkili ve payeli ulemanın giydiği, üzerine burma tülbent sarılan kavuk.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ